Læringsvideoer og audivisuel dokumentation

Læringsvideoer og audiovisuel elevdokumentation

(aug. 2013 – juli 2016)
Projektet var en del af det fælles Region Midtjylland projekt Den Digitale Skole.

Mål for projektet
1. at udvikle, afprøve og eksperimentere med læringsvideoer, som understøtter elevernes forskellige læringsstile og læringsforudsætninger
2. at øge læringen og motivationen hos den enkelte elev, hvilket giver eleverne en differentieret og fleksibel adgang til læring
3. at eleverne kan anvende læringsvideoerne i egen læringsproces og i forhold til konkrete læringsbehov, og at der er fokus på læringen hos eleven frem for den lærerformidlede undervisning
4. anvendelse af QR-koder ved maskinerne og derved frigøre undervisningen fra det fysiske ”PC-lokale”
5. at give underviseren mere tid til den elevgruppe, der har specielle behov
6. at transformere dele af dokumentationen til ikke-skriftlige produkter
7. at eksperimentere med forskellige audiovisuelle værktøjer

Erfaringer og materialer fra projektet
- Den Digitale Skole – Reflektions- og erfaringsopsamling
- Læringsvideoer i undervisningen – Mercantec – 2016
- Drejebog til video – Master – Mercantec

 

 

Der er lukket for kommentarer.