Flipped Classroom

Elevaktivering gennem omvendt læringsrum (Flipped Classroom) og multi-funktionel social platform.

(aug. 2013 – juli 2016)
Projektet var en del af det fælles Region Midtjylland projekt eDidaktik.

Mål for projektet
1. at eleverne medinddrages i egen læringsproces
2. at eleven arbejder aktivt og selvstændigt med at sætte sig ind i det nye stof
3. at eleverne i klasserummet primært arbejder med konkrete problemstillinger og at de øver sig i praksis på det lærte
4. at optimere tiden i klasserummet og øge lærertilgængeligheden i forhold til den enkelte elevs differentierede og individuelle behov
5. at aktivere og motivere eleverne gennem de værktøjer, medier og sociale arbejdsmetoder, de i forvejen kender til som digitale indfødte
6. at udvide elevernes læringsrum og -muligheder

Erfaringer fra projektet
eDidaktik – Reflektions- og erfaringsopsamling

Der er lukket for kommentarer.