Læringsstile og it

It rummer mange muligheder som læringsmedie, også når der er fokus på at understøtte elevernes forskellige læringsstile.

Nederst på siden vises et eksempel på hvordan video kan anvendes i forhold til de forskellige læringsstile.
Der tages i eksemplet udgangspunkt i de 4 psykologiske faktorer Holistisk,  Analytisk, Impulsiv og Reflektiv, samt de 4 fysiske faktorer Se, Høre, Røre og Gøre.

Psykologiske faktorer

HOLISTISK = HELHEDS-orienteret (har behov for)
Den holistiske elev:

- lærer bedst ved at starte med at få et samlet   overblik

- har brug for at   kunne se formålet med opgaven

- foretrækker   åbne opgaver med flere løsninger

- trives godt med   variation og spontanitet, arbejder gerne med flere opgaver sideløbende.

IMPULSIV (måden at agere på)Den   impulsive elev:

- vil gerne   hurtigt i gang med arbejdet

- overvejer ofte   ikke strategi for opgaveløsning

- kaster sig over   opgaven uden de store overvejelser.

 ANALYTISK = DETALJE-orienteret (har behov for)
Den   analytiske elev:

- lærer bedst   ved at stoffet gennemgås trin for trin

- har brug for   logiske forklaringer og en klar struktur

- er   faktaorienteret

- foretrækker   opgaver med kun én løsningsmulighed

- trives godt med   faste skemaer og tydelige planer

- foretrækker at   arbejde med én opgave ad gangen.

 REFLEKSIV (måden at agere på)
Den reflektive elev:

- vil have   styr på opgaven og vil fordybe sig i den

- kan dårligt   lære noget ved at kaste sig over opgaven uden at kende og analysere målet   inden opgavestart.

Fysiske faktorer

Se Høre Røre Gøre

Eksempel på hvordan video kan anvendes i forhold til de forskellige læringsstile

Der er lukket for kommentarer.