Flipped Classroom/Learning

Kort beskrevet repræsenterer Flipped Classerum en omorganisering af læringsrummet for derigennem at medinddrage elever i egen læringsproces.
Dette ved at ændre den traditionelle undervisningsmodel, hvor underviseren først gennemgår det nye stof, eleverne øver sig og derefter har lektier for, til, at eleven arbejder aktivt og selvstændigt med at sætte sig ind i det nye stof (fx gennem videoer af lærerens tavlegennemgang af stoffet) og har online mulighed for at få hjælp hos underviseren. Det er en model, hvor der i klasserummet primært arbejdes med de konkrete problemstillinger, som eleverne måtte have, og hvor eleverne øver sig i praksis på det lærte.

Se Aaron Sams Flipped Classrum på denne YouTube video. Aaron Sams var en af de første, der i Colorado USA arbejdede med Flipped Classrum – og her er hvad han oplever han og klassen har fået ud af det:

I nedenstående bog beskriver Jonathan Bergmann og Aaron Sams om deres erfaringer med Flipped Classroom. Bogen er oversat til dansk af Anders Schrunk.

Anders Schunk’s video om Flipped Classroom.

I denne video holder Roland  Hackmann, som er adjunkt it og læring  på læreruddannelsen ved UC Syddanmark, et webinar for Mercantec omkring Flipped Classroom.

Flipped Calssroom på Mercantec
På Mercantec er der gennemført forskellige forløb med Flipped Calssroom, og i nedenstående videoer gives en præsentation af forløbene.

I denne video fortæller Christian Hilding Jørgensen og 2 elever om et forløb der er gennemført i Automatik.

I denne video fortæller Palle Stubberup Ebeling og 2 elever om et forløb der er gennemført på Handelsskolen.

I denne video fortæller Lotte Eder Haubjeg og 2 elever om et forløb der er gennemført i Hotel og restaurent.

I denne video fortæller Pia Egberg og 2 elever om et forløb der er gennemført på Handelsskolen i faget Erhvervsøkonomi C – EUD-S.

Bøger om Flipped Learning
I nedenstående bøger fra Praxis, giver Roland Hachmann og Peter Holmboe en uddybende beskrivelse omkring Flippe Learning.

Flipped Classroom og videotyper
Videooptagelse

Screencapture

PowerPoint til video med speak

Still-billeder til video med speak

Animation

Der er lukket for kommentarer.