Digital læring

Nedenstående præsentation viser:
- Overordnet om læringspakker/-forløb
- Overordnet om læringsplatformen LearnSpace

Digitale muligheder i undervisningen – læringspakker og LearnSpace

Der er lukket for kommentarer.