Differentiering

Stærke og mindre stærke elever

Undervisere på danske erhvervsskoler konfronteres dagligt med en række dilemmaer.

Det primære er ofte at nå de frafaldstruede elever. At hjælpe dem, at understøtte dem og at motivere dem til at engagere sig fagligt, dygtiggøre sig og ikke mindst fastholde ønsket om at gennemføre uddannelsen. Rigtigt mange erhvervsskolelærere kan karakteriseres ved, at de arbejder målrettet med elever, der har brug for særlige indsatser for at fastholdes og gennemføre grundforløbet på en uddannelse.

Men mange undervisere oplever tilsvarende, at de i højere og højere grad også skal tilgodese den gruppe af elever, der ligger over gennemsnittet. De elever der kan betegnes som elite-elever, men som oftest blot kategoriseres som ”stærke elever, der er godt med”, og som derfor ikke altid får lige så meget opmærksomhed og lige så mange særlige udfordringer som de svage elever.

Mængden af erhvervsskolelærere, der målrettet arbejder med eliteelever, der har brug for anderledes tilgange og flere udfordringer for at fastholdes på EUD og gennemføre grundforløbet, er voksende, og dilemmaet kan her være at rumme og have ressourcer til begge elevgrupper.

Der er lukket for kommentarer.